تبلیغات
هوالسامع - How the media can manipulate our viewpoint
جمعه 1391/02/1

How the media can manipulate our viewpoint

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :ترجمه ،

 

 

 

Look at these 3 pictures, the one on the left is said to be from Aljazeera, the one on the right from FOX News, and the one in the middle is the original found online... but regardless, this is a good example of how the same picture could be seen in 3 different ways, the media are experts at manipulating how we see things... use your critical thinking before believing everything you see in the news!

 

چگونه رسانه ها باور های ما را تغییر میدهند

به این سه عکس نگاه کنید

سمت چپی بوسیله ی خبرگزاری الجزایر انتشار یافته است سمت راستی را فاکس نیوز منتشر نموده

 است وعکس وسط مورد اورجینال واصلی ست!

این مورد مثال خوبیست از اینکه چگونه، یک تصویر یکسان را به 3طریق متفاوت  میتوان به نمایش

گذاشت

 رسانه ها  بسیار خبره هستند در اینکه به نگاه ما جهت بدهند

پیش از انکه به هرچیزی که در اخبار میبینید معتقد شوید از تفکرانتقادی ومعیار ومنطقتان استفاده

کنید


www.spadanasoft.com