تبلیغات
هوالسامع - خدایا مگذار که آنچه را حق میدانم، به خاطر آنکه بد میدانند، کتمان کنم! (دکترشریعتی)

 

 

 

 

 

 

ای مسافر غریب در دیار خویشتن

با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر ،

از کویر سوت و کور ،

تا مرا صدا زدی ،

دیدمت ولی چه دور ، دیدمت ولی چه دیر !

این تویی در آن طرف، پشت میله ها رهااااا

این منم در این طرف، پشت میله ها اسیر

(زنده یاد قیصر امین پور)

 

 


www.spadanasoft.com