تبلیغات
هوالسامع - مظلومیت پنهان
سه شنبه 1390/12/23

مظلومیت پنهان

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :عاطفه نوشت ها ،

 

آنچه در ادامه می اید نه یک مقاله ی کارشناسی شده ی مبتنی برامارو ارقام است ونه  با هدف نق زدن

نگاشته میشود مختصر واگویه های یک انسان معمولیست  از انچه با چشم میبیند وباتمام وجود احساسش

 میکند

 

درعین پاسداشت تمام فرهیختگان وشرافت مداران وبزرگ مردان وبزرگ زنان جامعه ی علمی

ایران،متاسفانه در سطح دانشگاهی ،بین کسانی که توانایی متقلبانه اوج گرفتن رادارند با کسانی که هنوز

به شرافت علمی پایبندند شکافی هر روز مشهود تر میشود .در جامعه ی مدرک گرایی که برای داشتن

معمول ترین جایگاه، رزومه ها باید سرشار از سوابق دهن پرکنی باشد که شاید هرگز به محک عمل هم

گزارده نشوند با 300 هزار تومان میشود به آسانی نام دوم یک مقاله ی ISI را خریداری نمود! مقاله ای

که حتی روحت هم از موضوع آن بی خبر است وقتی داشتن 2 مقاله ی ISI (اسم اول )یعنی بلند ترین گام

برای ورود به دوره ی PHD بدون ازمون! همان اسم دوم هم وقتی متعدد باشد تقریبا از سوابق پر اوازه

محسوب میشود برای شریک شدن در پروژه ها وطرح های پژوهشی مختلف .

مقاله ی ISI ویا هر ژورنال علمی معتبر دیگری ،شرکت کشکی ! ویا به عبارتی شرکت داده شدن مرام

ومعرفتی در پروژه های ثبت اختراع و...رزومه های کاری افراد اهل مرام ومعرفت راپر میکند ودر این

بین کسانیکه نه اهل تقلب امتحانی اند ونه پژوهشی، خلوت ترین رزومه هارادارند. جالب اینجاست که

زمانی خواندم این مدل تقلبات ویا بزه کاری های علمی در نسل پرتعداد دهه ی شصت خیلی پررنگ تر

است .گاهی فکر میکنم ما دهه ی شصتی ها ،متولدین کثیر این دهه ی رقابت نفس گیروتنازع برای بدست

اوردن بدیهی ترین حقوق(تحصیل،اشتغال و...) تا کی در پشت دیوارهای مهیب بی برنامگی ها وجدل

های حاشیه ای وفرسایشی متولیان، برای سروسامان گرفتن حجم عظیممان وهمچنین دستیابی به

امتیازات حقه مان چه پشت کنکورهای مختلف در گریدهای متفاوت وچه اشتغال وچه... به هر دست

اویزی چنگ خواهیم انداخت؟!

تا پشت در سردخانه آیا؟!

با این همه ،دست مریزاد میگویم به آنانی که از مایند، میتوانند اما تن نمیدهند میتوانند اما دیده نشدن را به

،مزورانه در چشم بودن،ترجیح میدهند

خوش به حال انان که از مایند هم درد وهم عقده ی مایند اما نهایتا ،شرافتشان، به رویاهایشان جهت

میدهد...


www.spadanasoft.com