تبلیغات
هوالسامع - میخواهم که محکوم ترین باشم...
شنبه 1390/11/22

میخواهم که محکوم ترین باشم...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :عاطفه نوشت ها ،

 

شکستم وگسیختم، ساختی وپناه دادی، آموختم وآویختم

هرچه هست میان من وتوست

نه تو خستگی را برمیتابی ونه من، آرام گرفتن را!

شاید نخواهند   شاید نفهمند   شاید به انزوا بکشانند   شاید زمین بزنند

شاید محکوم کنند ،غروری راکه شناسنامه اش، سماجتیست که تنها وتنها

در ابهت حضور تو رنگ میبازد

به صداقت سجده های شرمزده ام سوگند

میخواهم که محکوم ترین باشم

میخواهم که محکوم ترین بمانم...


نمایش نظرات 1 تا 30

www.spadanasoft.com