تبلیغات
هوالسامع - ما می دانیم. ما همه را شنیده ایم ...
سه شنبه 1390/09/8

ما می دانیم. ما همه را شنیده ایم ...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :دکترشریعتی ،

و اكنون حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محكمه تاریخ، در كنار فرات شهادت بدهد:

شهادت بدهد به سود همه مظلومان تاریخ.

شهادت بدهد به نفع محكومان این جلاد حاكم بر تاریخ.

شهادت بدهد كه چگونه این جلاد ضحاك، مغز جوانان را در طول تاریخ می‌خورده است.

با علی اكبر (ع) شهادت بدهد!

و شهادت بدهد كه در نظام جنایت‌ و در نظامهای جنایت چگونه قهرمانان می‌مردند.

باخودش شهادت بدهد!

و شهادت بدهد كه در نظام حاكم بر تاریخ چگونه زنان یا اسارت را باید انتخاب می‌كردندوملعبه ی

حرمسراها میبودندیا اگر آزاد می‌ماندند باید قافله‌دار اسیران باشند و بازمانده شهیدان،

با زینبش!

و شهادت بدهد كه در نظام ظلم و جور و جنایت، جلاد جائر بر كودكان شیرخوار تاریخ نیزرحم

 نمیکرده است

 با کودک شیرخوارش!

و حسین (ع) با همه هستی‌اش آمده است تا در محكمه جنایت تاریخ

 به‌ سود كسانی كه هرگز شهادتی به سودشان نبوده است و خاموش و بی دفاع می‌مردند، شهادت

بدهد.

اكنون محكمه پایان یافته است و شهادت حسین (ع) و همه عزیزانش و همه هستی‌اش با بهترین

امكانی كه در اختیار جز خدا هست، رسالت عظیم الهی‌اش را انجام داده است.

----------------------------------------------------

ای زینب! ای زبان علی در كام! ای رسالت حسین بر دوش!

ای كه از كربلا می آیی و پیام شهیدان را در میان هیاهوی همیشگی قدّاره بندان و جلادان

 همچنان به گوش تاریخ می رسانی . ای زینب! با ما سخن بگو .

مگو كه بر شما چه گذشت ؟ مگو كه در آن صحرای سرخ چه دیدی ؟ مگو كه جنایت در آنجا تا به

كجا رسید ؟ مگو كه خداوند آنروز عزیزترین و پرشكوه ترین ارزش ها و عظمت هایی را كه آفریده

 است یكجا در ساحل فرات و بر روی ریگزارهای تفتیده بیابان طف چگونه به نمایش آورد و بر

 فرشتگانش عرضه كرد تا بدانند كه چرا می بایست بر آدم سجده كنند .

آری زینب! مگو كه در آنجا بر شما چه رفت؟ مگو كه دشمنانتان چه كردند؟ و دوستانتان چه كردند ؟

آری ای پیامبر انقلاب حسین! ما می دانیم. ما همه را شنیده ایم .

تو پیام كربلا را، پیام شهیدان را، به درستی گذارده ای .

تو خود شهیدی هستی كه از خون خویش كلمه ساختی، همچون برادرت كه با قطره قطره خون

 خویش سخن می گوید.

اما بگو ای خواهر! بگو که ما چه كنیم ؟

لحظه ای بنگر كه ما چه می كشیم ؟ دمی به ما گوش كن تا مصایب خویش را با تو بازگوییم .

 ای دختر علی! ای خواهر! ای كه قافله سالار كاروان اسیرانی!

 ما را نیز در پی این قافله با خود ببر.

 

 


www.spadanasoft.com