تبلیغات
هوالسامع - دوچشم برای دیدن، دوپلک برای ندیدن ...
پنجشنبه 1390/07/28

دوچشم برای دیدن، دوپلک برای ندیدن ...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :آزاد ،

گزیده یی از کاریکلماتورهای محفل طنز پردازان سوگخند

 

 

«شهر ما، خانه ی ما»  را در مورد بهداشت گفته اند نه در مورد حجاب !

اگر نمیتوانی بیل باغبان باشی، بیل گور کن هم نباش

فقط صندلی خالی است که در دل میز فرو میرود

ما تنها ملتی هستیم که قادریم ماست را به شفتالو پیوند بزنیم!

نمیتوانست افراد معروف را ، امر به معروف کند!

نردبان، وسیله ی خوبی است اگر پله هایش استخوانی نباشد

برخی بلوغشان به نبوغ است وبرخی به بوق!

مرغ گران شد، دارا وندار، ککشان نگزید!

دوچشم برای دیدن، دوپلک برای ندیدن...

 

 

" رفتگران روح   "


نمایش نظرات 1 تا 30

www.spadanasoft.com