تبلیغات
هوالسامع - همه ی نقش ها را پیش از این ، گرفته اند... "خودت " باش
شنبه 1390/07/16

همه ی نقش ها را پیش از این ، گرفته اند... "خودت " باش

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

 

هرکس که کاری میکند هرقدرهم کوچک ،

 در معرض خشم کسانیست که کاری نمیکنند

هرکس که چیزی را میسازد حتی لانه ی فروریخته ی یک جفت قمری را ،

منفور همه ی کسانیست که اهل ساختن نیستند

وهرکس که چیزی را تغییرمیدهد بایددرانتظارسنگباران همه ی کسانی باشد که

 عاشق توقف اندوایستایی وسکون

آیامیدانی با ساز همگان رقصیدن،وآنگونه پای کوبیدن وگل افشاندن

 که همگان را خوش ایدوتحسین همگان رابرانگیزدازما چه چیزخواهدساخت؟

عمیقا یک دلقک

یک دلقک درباریِ دردمندِ دل آزرده که بر دار رفتارخویش اونگ است

 تا آخرین لحظه های حیات...

در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد

این مطلقا مهم نیست که دیگران ، مارا چگونه قضاوت میکنند

بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشارازصداقت،

 ودرنهایت قلبمان ،خویشتن را چگونه داوری میکنیم...

 


نمایش نظرات 1 تا 30

www.spadanasoft.com