تبلیغات
هوالسامع - بخواه که همدیگر را کامل کنیم ، نه ناپدید
پنجشنبه 1390/06/24

بخواه که همدیگر را کامل کنیم ، نه ناپدید

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

بیا بحث کنیم!

بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم!

بیا کلنجار برویم!

اما سرانجام، نخواهیم که غلبه کنیم

من وتو ، تو ومن ، حق داریم در برابر هم ، قد علم کنیم

وحق داریم بسیاری از نظرات وعقاید همدیگر را نپذیریم

 بی آنکه قصد تحقیر هم را داشته باشیم

زندگی را تفاوت نظرهای ما میسازدوپیش میبرد نه شباهتهایمان،

نه از میان رفتن ومحوشدن یکی در دیگری نه تسلیم بودن ،مطیع بودن، امر بر شدن

ودربست پذیرفتن

اگر زاویه ی دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست بگذار یکی نباشد بگذار فرق داشته

باشیم بگذار در عین وحدت ، مستقل باشیم بخواه که در عین یکی بودن ، یکی نباشیم

 بخواه که همدیگر را کامل کنیم نه ناپدید...

 

 

"زنده یاد نادر ابراهیمی"

 


www.spadanasoft.com