تبلیغات
هوالسامع - درس معلم ار بود زمرمه ی محبتی ...
چهارشنبه 1390/06/16

درس معلم ار بود زمرمه ی محبتی ...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :آزاد ،

کلاس متفاوت علامه محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه تهران :

 

شفیعی کدکنی

 

«خب! بچه‌ها بپرسید!» ...

 

بهترین پاسخها را خواهی گرفت بهترین پاسخ ها در بهترین واژه‌ها، در بهترین لحظه‌ها.

 آری بهترین لحظه‌ها...

به عکسی مینگرم که در یکی از سه شنبه های سال 89از کلاس او بر داشته ام.ساده و

 بی تکلف نشسته بر میز؛

صندلیهای کلاس پر شده‌اند و گرداگرد او، چونان که ستارگان پیرامون ماه، دانشجویان بر

زمین نشسته‌اند. با خود می‌اندیشم فروغی از صفا و مهر اوست که در این عکس

بازتابیده و افسون همین فروغ -فروغی از حقیقت جان مهر ودانش- است که این عکس

بی‌جان را از روزی نه‌چندان دور که آن را در فضای مجازی به اشتراک نهاده‌ام تا امروز،

اینسان بلندآوازه ساخته و به پربیننده‌ترین سایتهای فارسی‌زبان رسانده است. بسنجید

بازتاب خُرد این فروغ را با آنچه آفتاب خِرَد او هر سه شنبه با جان ما می‌کند. و اینک باز

پژواک آوای اوست در گوش و هوش من:

«خب! بچه ها بپرسید!»

 

"عکس ومتن از مهدی فیروزیان دانشجوی دکترای ادبیات دانشگاه تهران "


www.spadanasoft.com