تبلیغات
هوالسامع - فقط ، یک گناه وجود دارد فقط یکی...
جمعه 1390/04/24

فقط ، یک گناه وجود دارد فقط یکی...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

 

فقط یک گناه وجود دارد فقط یکی . آنهم " دزدی " است .

هرگناه دیگری ، صورت دیگر دزدیست

 وقتی مردی را بکشی زندگی را از او دزدیده ای ...

وقتی دروغ بگویی ، حق طرف را برای دانستن راست ،دزدیده ای

وقتی کسی را فریب بدهی ، حق انصاف وعدالت را دزدیده ای و...

فقط یک گناه وجود  دارد فقط یکی.

 

        " بادبادک باز "


www.spadanasoft.com