تبلیغات
هوالسامع - اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور ...(فروغ فرخزاد)

 

 

 

قسم به نور

 

که گوش سایه ها از مذمت های تکراری پر است

 

که فلسفه ی "تابیدن" ، این مصدر مبارک ، چیز دیگریست...

 

 

 


www.spadanasoft.com