تبلیغات
هوالسامع - آرزوهایی که بر دل میمانند...
سه شنبه 1390/03/10

آرزوهایی که بر دل میمانند...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

نگاهی مترقی به آرزوهایی که بر دل میمانند...

 

 

آرزو ها ٬ سربازان سپاه زندگی ما هستند .

ما برای رسیدن به پیروزی ٬ فوج فوج از خوب ترین و محبوب ترین سربازانمان  را در تمامی 

جبهه ها از دست می دهیم دلاوران را ، مومنان را ، پاکبازان را و شاید آنها را که اگر می ماندند

می توانستند جهان را عوض کنند ...تو هرگز نمی توانی در یک نبرد سهمگین ٬ با شاگردان

سخت شرور شیطان رویرو شوی و در امتداد نبردی  مداوم وسرسختانه حتی یک سرباز هم از

دست ندهی .

عزیز من ! از دست رفتگان ٬ بزرگ اند و عزیز .اما تو حق نداری به عزای ابدی ایشان بنشینی ٬

زیرا در مقابل آنها که در نیمه راه ماندند یا کشته و مفقود شدند و در برابر چشمان حسرت

زده  ی تو پرواز کردند و رفتند ٬ بسیاری از سربازان تو نیز به پیروزی رسیده اند ٬ و بسیاری

خواهند رسید ـ اگر نه در زمان تو ٬ در زمان فرزندان تو

و باز ٬ عزیز من ! ما مجاز نیستیم که در ماتم آرزو های بر باد رفته ی خویش بنشینیم و مویه

کنان ٬ قصه های  سوک انجامی از شکست های ذره بینی خود بسازیم و تحویل دیگران بدهیم

برای یک سپاه ٬ حتی اگر یک سرباز هم به پیروزی برسد اما آن پیروزی ٬ واقعی ٬ عمیق ٬

ماندگار ٬ و معتبر به اعتبار یک آرمان باشد ٬ کافی ست ....

 

"نادر ابراهیمی"

 


www.spadanasoft.com