تبلیغات
هوالسامع - نَبِّىءْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده ومهربانم .حجر-49)

 

ای مالک !  

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی

فردا به آن چشم ،نگاهش مکن

شاید ، سحر توبه کرده باشد وتو ندانی.

 

حضرت امام علی (ع)


www.spadanasoft.com