تبلیغات
هوالسامع - دعا
جمعه 1390/02/2

دعا

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :عاطفه نوشت ها ،

خداوندا !

میدانم که چیزی هست...

 گاه دیده ام همان هنگام که شاه بیتی زخم خورده است همان هنگام که از شاه بیتی خون

میچکیده است رازی ، نگاره ای ،مجال  " آه گفتن و رنگ باختن " را از تمامی قافیه ها ستانده

است

شاید عشق است یک سادگی ناب که به تمامی قانون های ساختگی وبده بستان های منحط

 زندگی میگوید : نه!

شاید غرور است آن جذبه ی پاک که نگاهبان تمامیت هاست

شایدسپاس است آن رضای شهامتمندانه در برابر توانستن های آدمی وخواستن های خدایی

شاید عقل است نه آن واژه ی مسموم که دل را در گیرودار باید ها ونبایدها حد میزند ومیمیراند

 " آن ،عمیق " که گوش دل است برای شنیدن تو در همه ی احوال

شاید اشک است آن صداقت جاری که در میان فاصله ها، شرم را ودرد را نشانت میدهد

" تنها به تو"

شاید ایمان به بودن توست همانی که می آموزد با زخم و بی زخم خود را دوست بداریم

بسیار! چرا که "تو"  آن ،دوست داشتنی ترین ما را ساخته ای

وشاید....

هرچه هست قسم به زیبایی اش ، همیشگی ترینی است که اجابتش را از تو میخواهم

میدانم که صدایم را میشنوی...

 


www.spadanasoft.com