تبلیغات
هوالسامع - با همه ی بی سرو سامانی ام...
شنبه 1390/01/20

با همه ی بی سرو سامانی ام...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :بادیگر بزرگان ،

با همه ی بی سرو ساما نی ام

باز به دنبال پریشانی ام

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

در پی ویران شدنی آنی ام

آمده ام بلکه نگاهم کنی

عاشق آن لحظه ی طوفانی ام

دلخوش گرمای کسی نیستم

آمده ام تا تو بسوزانی ام

آمده ام با عطش سال ها

تا تو کمی عشق بنوشانی ام

ماهی برگشته ز دریا شدم

تا تو بگیری وبمیرا نی ام

خوب ترین حادثه میدانمت

خوبترین حادثه میدانی ام؟

حرف بزن ابر مرا باز کن

دیر زمانیست که بارانی ام

حرف بزن حرف بزن سالهاست

تشنه ی یک صحبت طولانی ام

 

"محمد علی بهمنی"


www.spadanasoft.com