تبلیغات
هوالسامع - اگر راه کوفه را می جویی از بیراهه برو...
پنجشنبه 1393/10/18

اگر راه کوفه را می جویی از بیراهه برو...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :آزاد ،
وقتی تو خواسته ای....خوشا هرگاه
پ ن


زنده یاد شکیبایی به ژاله علو:من ادعایی ندارم...

 ژاله علو: همینم کم ادعایی نیست!

 روزی روزگاریwww.spadanasoft.com