تبلیغات
هوالسامع - ترانه هایی که دوستشان میدارم
دوشنبه 1393/09/10

ترانه هایی که دوستشان میدارم

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :آزاد ،parler á Mon pére

“می خواهم با پدرم صحبت کنم”
این ترانه را سلن دیون برای مرحوم پدرش خوانده است


می خواهم که زمان را به فراموشی بسپارم
به اندازه ی یک آه، به اندازه ی یک لحظه
پرانتزی در انتهای مسیر
و جایی روم که قلبم مرا می کشاندمی خواهم رد پاهایم را  بازبیابم
به جایی که زندگی من است به محلی که جایگاه من است
از گذشته باارزشم محافظت کنم
گرماگرم در باغ پنهان آرزوهایم

عکس | تصویر | والپیپر | پس زمینه | بکگراند | بک گراند | تصویر زمینه | عکس خانئادگی | عکس پدرانه | عکس پدر | پدر های | روز پدر | عکس بچه | عکس نوزاد | عکس گودک | عکس پدر و فرزند | عکس مادر و فرزند | عکس روانتیک | والپیپر زیبا | والپیپر رمانتیک | پسزمینه رمانتیک | پس زمینه احساسی | والپیپر احساسی | تصویر سیاه و سفید |

می خواهم از اقیانوس بگذرم، با مرغ دریایی هم پرواز شوم
به هر آنچه که دیده ام بیندیشم و به سوی آنکه نمی شناسم، بروم
می خواهم ماه را رهاسازم،حتی میخواهم کره زمین را نجات دهم


عکس | تصویر | والپیپر | پس زمینه | بکگراند | بک گراند | تصویر زمینه | عکس خانئادگی | عکس پدرانه | عکس پدر | پدر های | روز پدر | عکس بچه | عکس نوزاد | عکس گودک | عکس پدر و فرزند | عکس مادر و فرزند | عکس روانتیک | والپیپر زیبا | والپیپر رمانتیک | پسزمینه رمانتیک | پس زمینه احساسی | والپیپر احساسی | تصویر سیاه و سفید |


اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم صحبت کنم

با پدرم سخن بگویم

می خواهم قایقی برگزینم
نه بزرگترین قایق و نه زیباترین آن
قایق را با عکس ها پر خواهم کرد
و ازعطر سفرهایم

می خواهم توقف کنم و در پوچی حافظه ام بیابم

صدای کسانی را مراآموختند
که رویای ممنوعه ای وجود ندارد

عکس | تصویر | والپیپر | پس زمینه | بکگراند | بک گراند | تصویر زمینه | عکس خانئادگی | عکس پدرانه | عکس پدر | پدر های | روز پدر | عکس بچه | عکس نوزاد | عکس گودک | عکس پدر و فرزند | عکس مادر و فرزند | عکس روانتیک | والپیپر زیبا | والپیپر رمانتیک | پسزمینه رمانتیک | پس زمینه احساسی | والپیپر احساسی | تصویر سیاه و سفید |

عکس | تصویر | والپیپر | پس زمینه | بکگراند | بک گراند | تصویر زمینه | عکس خانئادگی | عکس پدرانه | عکس پدر | پدر های | روز پدر | عکس بچه | عکس نوزاد | عکس گودک | عکس پدر و فرزند | عکس مادر و فرزند | عکس روانتیک | والپیپر زیبا | والپیپر رمانتیک | پسزمینه رمانتیک | پس زمینه احساسی | والپیپر احساسی | تصویر سیاه و سفید |

می خواهم رنگ ها و تصاویر درون قلبم را بیابم
آنهایی که رشته های اصیل را با آن بسته ام، همانجایی که شما را می بینم و احساس اطمینان خاطر می کنم
می خواهم ماه را پایین بیاورم، زمین را هم نجات دهم
اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم


می خواهم که با تو اینجا را ترک گویم
می خواهم که با تو خیال پردازی کنم
به دنبال انچه در دسترس نیست بگردم
همیشه، محال را آرزو کنم
می خواهم ماه را پایین آورم
و چرا که زمین را نجات ندهم


اما قبل از همه ی اینها، می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم
می خواهم با پدرم سخن بگویم
با پدرم سخن بگویم

 


این هم ترجمه ی ترانه ای از لارافابین ، ازمعدود ترانه هایی که در عین صحبت در مورد یک رابطه ی مخدوش شده نه ناله ونفرینی نثارطرف مقابل میکند نه دنبال مقصر است نه نا امیداست نه غمگین است ونه در فکر انتقام،خیلی شیک!ومترقی فقط از احساساتش حرف میزند

Je t'aime

بپذیر، راه‌های دیگری هم هست كه به جدایی برسد
اگر به سوی روشن می‌نگریستیم، به یاری‌مان می‌شتافت
در این سكوت تلخ، بر آنم كه ببخشایمت
این خطایی است كه در زیادتی عشق سر می‌زند

بپذیر، (کودکی) در من هماره تو را خواسته است
تو را كه شبیه مادری بوده‌ای، یاور و پناهگاه من
می‌خواهم این آواز را برایت بخوانم كه ما یكدیگر را ترك نمی‌كنیم
در میانه‌ی واژه‌ها و رؤیاهایی كه فریادشان می‌كنم:

دوستت دارم، دوستت دارم
مثل یك دیوانه، مثل یك سرباز
مثل یك ستاره‌ی سینما
دوستت دارم، دوستت دارم
بسان یك گرگ، بسان یك پادشاه
بسان انسانی كه من نیستم
می‌دانی، این‌گونه‌ات دوست دارم

بپذیر، در تمام غم‌ها و رازهایم به تو اعتماد كردم
حتی آنها كه با نگاهبانان اعتراف ‌ناكرده برادرند
در این خانه‌ی سنگی
شیطان رقص ما را به ‌تماشا نشست
جنگِ تن‌به‌تن را چنان می‌خواستم كه صلح بیافریند

دوستت دارم


www.spadanasoft.com