تبلیغات
هوالسامع - 7.
یکشنبه 1393/04/29

7.

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :مینیمال ،خداوندا

ما با لطف تو، عدل تو، مهر تو، خشم تو، دیدن هایت،نادیده گرفتن هایت و...دچار سوء تفاهم های مکرر هستیم

وجودمان را روشن کن...


www.spadanasoft.com