تبلیغات
هوالسامع - 5.
جمعه 1393/04/20

5.

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :مینیمال ،


تا جان هست، بازگشت هراسی ندارد

زخمها و تاول های پا وفادارتر از آنند که به پای اشتباهی بودن مسیر نایستند


www.spadanasoft.com