تبلیغات
هوالسامع - إنّی کنتُ بوابّــــــاً لقلبـــــــی
چهارشنبه 1392/09/20

إنّی کنتُ بوابّــــــاً لقلبـــــــی

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :آسمانی نوشت ها ،

 ابوتــراب را گفتنـــد:

 
یا علــــــــی ما فعلتَ حتـــــی نصیرَ علیــــــاً ؟....
 
چه کردی که علــــــــــــی شدی؟ ...
 
فرمــــــــود: إنّی کنتُ بوابّــــــاً لقلبـــــــی ....
 
نگهبــــان دلــــــــــــــم بودم...

بخوان من را منم پروردگارت 

خالقت از ذره ای ناچیز

صدایم کن مرا

آموزگار قادر خود را

قلم را علم را من هدیه ات کردم

رها کن غیر من را سوی من باز آ

منم پروردگار پاک بی همتا

منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست میدارم

توبگشا گوش دل

 پروردگارت با تو می‌گوید:

تو را در بیکران دنیای تنهایان، رهایت من نخواهم کرد

 تو راه بندگی طی کن. 

عزیزا من "خدایی" خوب می‌دانم!

قسم بر عاشقان پاک با ایمان...

 قسم بر اسب های خسته در میدان...

 تورا در بهترین اوقات آوردم

قسم بر عصر روشن...

                        تکیه کن بر من

قسم بر روز ...

        هنگامی که عالم را بگیرد نور...

                             قسم بر اختران روشن اما دور...

                                                            رهایت من نخواهم کرد

بخوان من را

 که می‌گوید که تو خواندن نمی‌دانی

تو بگشا لب ....

 تو غیر از من خدای دیگری داری؟

 تو غیر از من چه می‌جویی؟

 تو با هرکس به جز با من چه می‌گویی؟

وتو بی من چه داری؟

                            هیچ!

بگو با من چه کم داری عزیزم ؟

                        هیچ!

رها کن آن خدای دور...

           آن نامهربان معبود...

                       آن مخلوق خود را...

                   این منم پروردگار پاک بی‌همتا

"غریب این زمین خاکیم"

آیا عزیزم حاجتی داری؟

خجالت می‌کشی از من؟


                     بگو  جز من کس دیگر نمی فهمد

به نجوایی صدایم کن...

        بدان آغوش من باز است...              

                                       برای درک آغوشم ...


                                                           شروع کن یک قدم با تو ...

                                                           شروع کن یک قدم با تو...

                                                          تمام گام‌های مانده‌اش... با من

 


www.spadanasoft.com