تبلیغات
هوالسامع - حتی یک جمله...
سه شنبه 1392/03/28

حتی یک جمله...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :دکترشریعتی ،

 

 

خدا را سپاس

 

که عمر را در خواندن و نوشتن گذراندم

که بهترین شغل را در زندگی، مبارزه برای آزادی و نجات ملتم می‌دانستم واگر این دست نداد، بهترین شغل یک آدم خوب، معلمی و نویسندگی است و من از هجده سالگی کارم این هر دو .

وحماسه ام اینکه ،کارم گفتن ونوشتن بود و یک کلمه را در پای خوکان نریختم. یک جمله را برای مصلحتی حرام نکردم

و قلمم همیشه در میان من و مردم در کار بود و جز دل‌ام یا دماغ‌ام کسی و چیزی را نمی‌شناخت

 و فخرم این که در برابر هر مقتدرتر از خودم متکبرترین و در برابر ضعیف‌تر از خودم متواضع‌ترین بودم.


www.spadanasoft.com