تبلیغات
هوالسامع - نور تو ونیاز من...
دوشنبه 1391/04/26

نور تو ونیاز من...

   نوشته شده توسط: عاطفه    نوع مطلب :عاطفه نوشت ها ،

 

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد

آواره ی عشق ما آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز

وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد


http://www.sessiz-harfler.com/images/233-b100000184029509_108645789151555_1607.jpg


من ! مردود همه ی مقیاس ها ومعیار ها

بازگشته ام تا تمام بودن ها ونبودن هایم را به چشمان تو بسپارم

وبه شوق نگاه آشنای تو ، به پای همه ی غریبی هایم بایستم

 

قبولم کن...

 

 


www.spadanasoft.com